Spoločný seminár CBv

2024

Dňa 21.06.2024 o 09:30 sa uskutoční spoločný seminár CBv v seminárnej miestnosti ÚFHZ CBv SAV v Košiciach. Prednášku bude mať naša kolegyňa MVDr. Andrea Lauková, CSc. z ÚFHZ na tému: Functional foods made with the help of beneficial bacterial strains. Na seminár sa budete môcť pripojiť aj virtuálne.

Dňa 15.03.2024 o 13:00 sa uskutoční spoločný seminár CBv v seminárnej miestnosti ÚBGŽ CBv SAV. Prednášku bude mať hosť Mgr. Ján Jamroškovič, PhD. z Ústavu Molekulárnej biológie SAV, v. v. i, ktorý získal štipendium v rámci programu Impulz. Témou jeho prednášky bude: G-quadruplex DNA for genetic engineering in bacteria. Na seminár sa budete môcť pripojiť aj virtuálne.

Dňa 16.02.2024 o 09:00 sa uskutoční spoločný seminár CBv v seminárnej miestnosti ÚBGŽ CBv SAV. Prednášku bude mať náš kolega RNDr. Ľubor Košťál, CSc. z ÚBGŽ na tému: Tickling, a technique for inducing positive affect in animals. Na seminár sa budete môcť pripojiť aj virtuálne.

2023

Dňa 08.12.2023 o 10:00 sa uskutoční spoločný seminár CBv v seminárnej miestnosti ÚMFG CBv SAV. Prednášku bude mať náš kolega MUDr. Daniil Grinchii, PhD. z ÚMFG na tému: Effects of acute and chronic administration of trace amine-associated receptor 1 (TAAR1) ligands on in vivo excitability of central monoamine-secreting neurons in rats. Na seminár sa budete môcť pripojiť aj virtuálne.

Dňa 20.10.2023 o 09:30 sa uskutoční spoločný seminár CBv v seminárnej miestnosti ÚFHZ CBv SAV v Košiciach (Pri Hati 10). Prvú prednášku bude mať naša kolegyňa MVDr. Andrea Lauková, CSc. z ÚFHZ na tému: Bacteriocin-producing stran Lactiplantibacillus plantarum LP17L/1 isolated from traditional stored ewes milk cheese and its beneficial potential . Druhú prednášku bude mať naša kolegyňa MVDr. Ľubomíra Grešáková, PhD. z ÚFHZ na tému: Dietary zinc and fibre source can influence the intestinal absorption of trace minerals and biomechanical bone properties in weaned piglets.

Dňa 09.06.2023 o 14:00 sa uskutoční spoločný seminár CBv v prednáškovej miestnosti ÚMFG CBv SAV. Pozvanie na prednášku prijala prof. RNDr. Ľubica Beňušková, PhD. z Katedry Aplikovanej Informatiky, Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave. Témou jej prednášky bude: Výpočtové neurogenetické modelovanie. Na seminár sa budete môcť pripojiť aj virtuálne.

Dňa 19.05.2023 o 09:15 sa uskutoční spoločný seminár CBv v prednáškovej miestnosti ÚBGŽ CBv SAV. Prednášku bude mať náš kolega RNDr. Štefan Čikoš, DrSc. z ÚBGŽ na tému: Glutamát môže pôsobiť v preimplantačných embryách ako signálna molekula. Na seminár sa budete môcť pripojiť aj virtuálne.

Dňa 28.04.2023 o 09:15 sa uskutoční spoločný seminár CBv v prednáškovej miestnosti ÚBGŽ CBv SAV. Prednášku bude mať naša kolegyňa Mgr. Katarína Pichová, PhD. z ÚBGŽ na tému: Dopaminergický systém v pozadí procesov tvorby úsudku u hydiny.

Dňa 17.03.2023 o 09:15 sa uskutoční spoločný seminár CBv v prednáškovej miestnosti ÚBGŽ CBv SAV. Prednášku bude mať naša kolegyňa RNDr. Jana Antalíková, PhD. z ÚBGŽ na tému: Expresia integrínu αV a jeho potenciálnych partnerov v reprodukčných tkanivách, zárodočných bunkách a spermiách býka. Na seminár sa budete môcť pripojiť aj virtuálne.

Dňa 03.03.2023 o 09:15 sa uskutoční spoločný seminár CBv v prednáškovej miestnosti ÚBGŽ CBv SAV. Prednášku bude mať hosť Ing. Pavol Sulo, CSc. z Univerzity Komenského v Bratislave na tému: Je mitochondriálna proteosyntéza potrebná pre uchovanie kompletnej mitochondriálnej DNA?

Dňa 17.02.2023 o 09:15 sa uskutoční spoločný seminár CBv v prednáškovej miestnosti ÚMFG CBv SAV. Prednášku bude mať naša kolegyňa Ing. Ivana Borovská, PhD. z ÚMFG.

Dňa 03.02.2023 o 09:15 sa uskutoční spoločný seminár CBv v prednáškovej miestnosti ÚBGŽ CBv SAV. Prednášku bude mať Mgr. Naďa Labajová, PhD. z Ústavu molekulárnej biológie SAV na tému: Protein-lipid interactions and their role in Clostridioides difficile Min-system.

Dňa 26.01.2023 o 15:00 sa uskutoční cestovateľský seminár v prednáškovej miestnosti ÚBGŽ CBv SAV. Témou premietania a rozprávania bude Izrael a Jordánsko. Seminár bude viesť náš kolega RNDr. Peter Griač, DrSc. z ÚBGŽ.

Dňa 20.01.2023 o 15:00 sa uskutoční cestovateľský seminár v prednáškovej miestnosti ÚBGŽ CBv SAV. Témou premietania a rozprávania bude Island.

2022

Dňa 02.12.2022 o 09:30 sa uskutoční spoločný seminár CBv v prednáškovej miestnosti ÚBGŽ CBv SAV. Prednášku bude mať naša kolegyňa Mgr. Mária Balážová, PhD. z ÚBGŽ na tému: Two Different Phospholipases C, Isc1, and Pgc1, which Cooperate To Regulate Mitochondrial Function. Celý článok si môžete prečítať tu.

Dňa 23.11.2022 o 09:15 sa uskutoční spoločný seminár CBv v prednáškovej miestnosti ÚMFG CBv SAV. Prednášku bude mať náš kolega MMedSc. Eliyahu Dremencov, DrSc. z ÚMFG na tému: Trace amines: from the ignored by-product of brain metabolism to the new hope in the treatment of brain disorders. Na seminár sa budete môcť pripojiť aj virtuálne.

Dňa 27.10.2022 o 09:15 (štvrtok) sa uskutoční spoločný seminár CBv v prednáškovej miestnosti ÚBGŽ CBv SAV. Prednášku bude mať naša hostka RNDr. Pavla Postlerová, PhD. z Biotechnologické a biomedicínské centrum Akademie věd a Univerzity Karlovy ve Vestci na tému: Proteíny cicavčích spermií a ich funkcia v reprodukčnom procese. Prednáška bude v češtine.

Dňa 14.10.2022 o 09:15 sa uskutoční spoločný seminár CBv v prednáškovej miestnosti ÚBGŽ CBv SAV. Prednášku bude mať naša hostka RNDr. Ingrid Sveráková, PhD. z Univerzity Komenského v Bratislave na tému: Diplonemids – new flagellates on the oceanic block. Viac o prednáške si môžete prečítať tu.

Dňa 07.10.2022 o 09:15 sa uskutoční spoločný seminár CBv v prednáškovej miestnosti ÚBGŽ CBv SAV. Prednášku bude mať naša hostka Dr. Agnieszka Grzegorzewska z University of Agriculture v Krakove na tému: Chicken embryo as an animal model in the analysis of sodium fluoride toxicity.

Dňa 30.19.2022 o 09:15 sa uskutoční spoločný seminár CBv v prednáškovej miestnosti ÚBGŽ CBv SAV. Prednášku bude mať náš hosť Dr. Vladimír Pevala z Ústavu molekulárnej biológie SAV na tému: The preparation of phosphorylated proteins, biophysical characterization, and crystallization of proteins.

Dňa 13.05.2022 o 09:15 sa uskutoční ústavná prednáška v prednáškovej miestnosti ÚBGŽ CBv SAV. Prednášku bude mať náš hosť Dr. Miroslav Baláž z Ústavu experimentálnej endokrinológie BMC SAV na tému: Biely, béžový a hnedý tuk – keď na farbe záleží. Viac o rečníkovi a prednáške si môžete prečítať tu.

Dňa 25.03.2022 o 09:15 sa uskutoční spoločný seminár CBv v prednáškovej miestnosti ÚBGŽ CBv SAV. Prednášku bude mať náš kolega Mgr. Martin Valachovič, PhD. z ÚBGŽ na tému: Kontrola kvality sterolov pri využití externých sterolov pri hypoxickom strese v kvasinkách.