V súlade so všeobecným trendom integrovať fragmentovaný výskum na Slovensku bolo vytvorené Centrum biovied SAV s cieľom zvýšiť produktivitu zúčastnených ústavov. Vznik Centra biovied SAV je datovaný k 1. januáru 2017. Spočiatku bol tvorený Ústavom biochémie a genetiky živočíchov (ÚBGŽ SAV) a Ústavom molekulárnej fyziológie a genetiky SAV (ÚMFG SAV). Oba ústavy podpísali Memorandum o porozumení pre vznik Centra biovied SAV. Hlavnou motiváciou pre túto iniciatívu bolo podporiť horizontálnu integráciu na zdieľanie infraštruktúry a metodológií zavedených v partnerských ústavoch… čítať ďalej

Pracovisko je partnerom Univerzitného vedeckého parku pre Biomedicínu v Bratislave.