Doktorandi

Ústav biochémie a genetiky živočíchov

 • Mgr. Ivana Ďurišová
  Potenciálna úloha kyseliny valproovej v potlačení zápalu
  Školiteľka: Mgr. Mária Balážová, PhD.
 • Mgr. Daniela Krajčiová
  Identifikácia genetických faktorov ovplyvňujúcich produkciu kyseliny punikovej v kvasinkách
  Školiteľ: Mgr. Roman Holič, PhD.
 • Mgr. Rebecca Radič
  Vplyv dopamínu a neurogenézy na správanie sledovaný pomocou optogenetickej manipulácie
  Školiteľka: Mgr. Ľubica Niederová-Kubíková, PhD.
 • M.Sc. Dominik Šťastný
  Školiteľ: RNDr. Peter Griač, CSc.
 • Mgr. Ingrid Zríniová
  Školiteľka: Mgr. Mária Balážová, PhD.

Ústav fyziológie hospodárskych zvierat

 • RNDr. Kristína Bačová
  Nová generácia kŕmnych aditív – ich vplyv na fyziologické procesy trávenia
  Školiteľka: MVDr. Iveta Plachá, PhD.
 • Mgr. Alexandra Bombárová
  Využitie alternatívnych zdrojov zinku vo výžive a ich vplyv na vybrané fyziologické procesy zvierat
  Školiteľka: RNDr. Klaudia Čobanová, PhD.
 • RNDr. Silvia Ivorová
  Baktérie z tráviaceho traktu včiel s probiotickým a bakteriocinogénnym potenciálom
  Školiteľka: RNDr. Anna Kopčáková, PhD.
 • MVDr. Tímea Kocúreková
  Vychytávanie železa mikroflórou črevného traku
  Školiteľka: RNDr. Dobroslava Bujňáková, PhD.
 • Mgr. Radoslava Krištofová
  Vplyv fytoaditív a ich hlavných zložiek na procesy trávenia a zdravie zvierat
  Školiteľka: MVDr. Iveta Plachá, PhD.
 • MVDr. Klára Mikulová
  Fytogénne aditíva ako modulár bachorového mikrobiómu, fermentácie a metanogenézy u prežúvavcov s endoparazitózou
  Školiteľka: MVDr. Zora Váradyová, PhD.
 • Mgr. Robert Poplawski (ext.)
  Reprodukčné parametre a embryonálny vývin u jalovíc kŕmených diétou obohatenou špecifickými zdrojmi mastných kyselín
  Školiteľ: MVDr. Dušan Fabian, DrSc.
 • Mgr. Laura Rušinová
  Molekulárne mechanizmy komunikácie skorých embryonálnych buniek s prostredím
  Školiteľ: RNDr. Štefan Čikoš, DrSc.
 • Ing. Katarína Tokarčíková
  Interakcie stopových prvkov a ich vplyv na minerálny status zvierat
  Školiteľka: MVDr. Ľubomíra Grešáková, PhD.
 • MVDr. Natália Zábolyová
  Bakteriocíny a ich využitie na redukciu nežiaducej mikrobioty v chove zvierat
  Školiteľka: MVDr. Monika Pogány Simonová, PhD.

Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky

 • Ing. Michaela Domšicová
  Aplikácia aptamérov v diagnostike onkologických ochorení
  Školiteľka: Ing. Alexandra Poturnayová, PhD.
 • Ing. Valéria Husieva
  Identifikácia prírodných látoky a ich derivátov s cytotoxickým účinkom na leukemické bunky s vyvinutou viacliekovou rezistenciou
  Školiteľ: prof. Ing. Albert Breier, DrSc.
 • Ing. Alžbeta Idunková
  Účinky novej generácie antidepresív na potomstvo a ich dôsledky na bunkové mechanizmy na úrovni neuronálnych sietí
  Školiteľka: prof. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc.
 • Mgr. Hande Ozbasak
  Toxikológia nových molekulárnych senzorov a donorov NO a ich použitie v bunkových modeloch.
  Školiteľ: MMedSc. Eliyahu Dremencov, DrSc.
 • MUDr. Ruslan Paliokha
  Školiteľ: MMedSc. Eliyahu Dremencov, DrSc.
 • Ing. Lívia Pelegrinová
  Úloha retrotranspozónov SINE v posttranskripčnej regulácii expresie génov
  Školiteľka: RNDr. Jana Královičová, PhD.
 • MSc. Alberto Yoldi Vergara
  Školiteľ: prof. Ing. Albert Breier, DrSc.