Vedenie CBv

Riaditeľ Centra biovied SAV, v. v. i.
Predseda Správnej rady Centra biovied SAV, v. v. i.

MVDr. Dušan Fabian, DrSc.

T:+421 55 7276 270
F:+421 55 7276 270
@: fabian@saske.sk

Sekretariát

Katarína Macejová

T:+421 2 32295 500
@: katarina.macejova@savba.sk

Zástupkyňa riaditeľa Centra biovied SAV, v. v. i.
Riaditeľka organizačnej zložky
Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV

Ing. Zdena Sulová, DrSc.

@: zdena.sulova@savba.sk

Riaditeľ organizačnej zložky
Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV

RNDr. Ľubor Košťál, CSc.

@: lubor.kostal@savba.sk

Riaditeľ organizačnej zložky
Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV

prof. MVDr. Štefan Faix, DrSc.

@: faix@saske.sk

Predseda vedeckej rady Centra biovied SAV, v. v. i.

Mgr. Martin Valachovič, PhD. (ÚBGŽ)

@: martin.valachovic@savba.sk

Vedeckí tajomníci Centra biovied SAV, v. v. i.

RNDr. Jana Antalíková, PhD., (ÚBGŽ)

@: jana.antalikova@savba.sk

RNDr. Klaudia Čobanová, PhD., (ÚFHZ)

@: boldik@saske.sk

RNDr. Viera Boháčová, CSc. (ÚMFG)

@: viera.bohacova@savba.sk

Členovia Snemu SAV za Centrum biovied SAV, v. v. i.

Ing. Zdena Sulová, DrSc.

@: zdena.sulova@savba.sk

RNDr. Ľubor Košťál, CSc.

@: lubor.kostal@savba.sk

prof. MVDr. Štefan Faix, DrSc.

@: faix@saske.sk