Dozorná rada

Predseda dozornej rady

MUDr. Mgr. Tomáš Hromádka, PhD.

T:+421 2 5751 0130

Členovia dozornej rady

Dr.h.c. prof. Ing. Ján Šajbidor, DrSc.

Ing. Ľubica Konečná