Magisterské a Bakalárske štúdium

Pracovníci CBv SAV, v. v. i. pôsobia ako školitelia a konzultanti bakalárskeho, magisterského a inžinierskeho štúdia. Pre bližšie informácie a ponuky tém kontaktujte konkrétnych pracovníkov.