Ekonomicko-technický a personálny úsek

Vedúci

Bc. Anton ŠVANDA

T:+421 2 32295 503

Zamestnanci

Danuše AUGUSTINSKÁ

T:+421 55 7287 842

Alena BLECHOVÁ

odborná pracovníčka

T:+421 2 32295 508

PhDr. Zuzana KLIMEŠOVÁ

ekonomická pracovníčka

T:+421 2 32295 507

Katarína MACEJOVÁ

odborná pracovníčka

T:+421 2 32295 500

Lucia MARKOVÁ

mzdová účtovníčka

T:+421 2 32295 402

Alžbeta ŠVARCOVÁ

samostatný odborný referent

T:+421 2 32293 800

Iveta TIMKOVÁ

sekretárka

T:+421 55 7287 842

Mária TOMANČEKOVÁ

ekonomická pracovníčka – personalistka

T:+421 2 32295 504