DoktoGrant

Program grantov pre doktorandov SAV je aktivitou Slovenskej akadémie vied zameranou na podporu vedeckých projektov študentov dennej formy doktorandského štúdia realizovaného v rámci organizácií SAV.

Viac informácií

Naši úspešní uchádzači

2023

Mgr. Ivana Ďurišová: Vplyv kyseliny valproovej na imunitnú reakciu bunky

Ing. Alžbeta Idunková: Úloha mirtazapínu pri modulácii neurozápalových zmien v potomstve modelu materskej depresie

Mgr. Daniela Krajčiová: Engineering of oleaginous yeast Rhodotorula toruloides as an efficient cell factory for punicic acid production

MVDr. Klára Mikulová: Vplyv obohatenia pastvy čakankou obyčajnou (Cichorium intybus L.) na bachorovú mikrobiálnu fermentáciu a imunitné reakcie jahniat s endoparazitózou

Mgr. Rebecca Radič (Geröfiová): Manipulácia neurogenézy a jej vplyv na spev pestúnky japonskej

Mgr. Laura Rušinová: Expresia acetylcholínových receptorov u myšacích preimplantačných embryí

MVDr. Natália Zábolyová: Využitie postbiotík – enterocínov na redukciu meticilín-rezistentných stafylokokov animálneho pôvodu

2022

Mgr. Daniela Krajčiová: The role of pomegranate long-chain acyl-CoA synthetases in the process of lipid and punicic acid accumulation

Mgr. Majlinda Meta: Escherichia coli exprimujúca zelený fluorescenčný proteín (GFP) ako modelový systém testovania antimikrobiálnych postupov in vitro a in vivo

2021

Ing. Michaela Domšicová: Využitie aptamérov v základnej diagnostike AML – vývoj a validácia

Mgr. Valentína Focková: Mundticínové substancie a ich antimikrobiálny potenciál

Mgr. Alexandra Piteľová: The role of homologous recombination in chromatin structure

Ing. Kristína Šimoničová: Inhibícia de novo syntézy pyrimidínov ako potenciálny spôsob liečby akútnej myeloidnej leukémie s rezistenciou voči hypometylačným látkam

M.Sc Dominik Šťastný: Characterization of CRAL-TRIO containing phospholipid transfer protein in Plasmodium falciparum

Ing. Katarína Tokačíková: Využitie modelu Ussing chamber na sledovanie absorpcie stopových prvkov v rôznych úsekoch tenkého čreva monogastrických zvierat

2020

Mgr. Paulína Káňovičová: Potenciálne využitie stabilizátorov nálady na obnovenie mitochondriálnej funkcie

Mgr. Barbora Kundeková: Fotodynamická terapia nádorových buniek karcinómu krčka maternice na modeli chorioalantoickej membrány morčacieho embrya

Mgr. Alexandra Piteľová: The fission yeast Dbl2 protein and its role in chromatin architecture

Ing. Daniel Petrič: Vplyv vičenca vikolistého (Onobrychis viciifolia) na bachorovú fermentáciu, protozoálnu populáciu a hematologický profil u jahniat s hemonchózou

Mgr. Lívia Petrisková: External sterol utilization protects yeast membranes under hypoxic stress

2019

Mgr. Katarína Kucková: Účinky organického zinku a medicinálnych rastlín na fyziologické procesy v tráviacom trakte prežúvavcov

Ing. Tomáš Kyca: Sledovanie molekulárnych šaperónov na povrchu buniek a interakcia s ich partnerskými proteínmi

RNDr. Dominika Mravčáková: Vplyv medicinálnych rastlín na imunitné reakcie jahniat infikovaných parazitom Haemonchus contortus

Mgr. Justína Polomová: Vzťah neurogenézy a spevu u spevavcov