Významné ocenenia

2023

Balážová Mária

Ocenenie SAV za publikáciu vo vedeckých časopisoch registrovaných v databáze Nature Index

Dremencov Eliyahu

Ocenenie SAV pre autorov špičkových publikácií

Šimoničová Kristína

Ocenenie SAV pre autorov špičkových publikácií

Cena dekana za mimoriadne plnenie študijných povinností a mimoriadne výsledky v oblasti výskumu počas doktorandského štúdia na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave

Šťastný Dominik

Cena dr. Ludmily Sedlárovej Rabanovej – čestné uznanie za vynikajúce vedecké výsledky v oblasti štúdia biogenézy bunkových
membrán.

Tomko Matúš

Diplom za najlepšiu vedeckú prezetáciu v kategórii mladých vedeckých pracovníkov do 35 rokov na konferencii 44. Dni lekárskej biofyziky

Zábolyová Natália

Cena za najlepšiu prácu doktorandov v rámci XVII. ročníka Seminára doktorandov venovaného pamiatke akademika Boďu

2022

Petrisková Lívia

1. miesto v sekcii Mikrobiológia a biotechnológia na konferencii Dni mladých biológov

Šťastný Dominik

1. miesto v sekcii Biochémia a bunková biológia na konferencii Dni mladých biológov

2021

Borovská Ivana

Súťaž doktorandov SAV – Cena za 1. miesto v rámci 2. oddelenia SAV za vedecké výsledky dosiahnuté počas doktorandského štúdia

Kocúreková Tímea

Ocenenie v rámci virtuálnej konferencie s názvom Young Neuroscientists and cutting –edge research za najlepší príspevok

Petrič Daniel

Cena za najlepšiu prácu doktorandov v rámci XVI. ročníka Seminára doktorandov venovaného pamiatke akademika Boďu

Piteľová Alexandra

Cena dr. Ludmily Sedlárovej Rabanovej za uznanie zásluh v oblasti genetiky a evolučnej biológie

Cena Ľudovíta Drobnicu

Štempelová Lucia

Cena za najlepšiu prácu doktorandov v rámci XVI. ročníka Seminára doktorandov venovaného pamiatke akademika Boďu

2020

Niederová-Kubíková Ľubica

Ocenenie autorov publikácie zaradené v Nature Index

Bačová Kristína

Cena za najlepšiu prácu doktorandov v rámci XV. ročníka Seminára doktorandov venovaného pamiatke akademika Boďu

Balážová Mária

L’Oréal – UNESCO „Pre ženy vo vede“ – čestné uznanie

Karahutová Lívia

Cena SAPV pre najlepšie práce s významným teoretickým prínosom

Cena za najlepšiu prácu doktorandov v rámci XV. ročníka Seminára doktorandov venovaného pamiatke akademika Boďu

Koppel Juraj

Strieborná medaila Slovenskej lekárskej spoločnosti

Lacinová Ľubica

Bronzová medaila Slovenskej lekárskej spoločnosti

Piteľová Alexandra

Štipendium dr. Ludmily Sedlárovej Rabanovej určené na finančné krytie nákladov spojených so študijným pobytom na Katedre buňečné biologie, Univerzita Karlova, Praha (Česká republika)

Mertušová Justína

Cena Zdeňka Veselovského za prvoautorský článok publikovaný v časopise Proceedings of the Royal Society B.

Cena odbornej poroty za najlepšiu prednášku na 47. konferencii ČSEtS. 30. – 31. 10. 2020

Cena publika za najlepšiu prezentáciu na 47. konferencii ČSEtS. 30. – 31. 10. 2020

2019

Hapala Ivan

Medaila SAV za podporu vedy

Koppel Juraj

Medaila SAV za podporu vedy

Lacinová Ľubica

Medaila SAV za podporu vedy

Kratochwillová Silvia

Cena za najlepšiu študentskú vedeckú prácu vypracovanú v rámci Študentskej vedeckej konferencie PF UPJŠ v sekcii
Zoológia, botanika a ekológia

Kubalová Dominika

Best Young Scientist Poster Award

Cena za najlepšiu prácu doktorandov v rámci XIV. ročníka Seminára doktorandov venovaného pamiatke akademika Boďu

3. miesto v súťaži o najlepšiu vedeckú prácu mladých vedeckých pracovníkov

Mravčáková Dominika

Ocenenie o najlepšiu prácu doktorandov, finalistka súťaže, ktorá sa konala v rámci XIV. ročníka Seminára doktorandov venovaného pamiatke akademika Boďu

Niederová-Kubíková Ľubica

L´Oréal – UNESCO Pre ženy vo vede – postup do finále súťaže

Pisko Jozef

Cena za najlepšiu prácu doktorandov v rámci XIV. ročníka Seminára doktorandov venovaného pamiatke akademika Boďu

Polomová Justína

Cena dekana PRIF UK pre študentov doktorandského štúdia

Cena publika za 1. najlepší poster v rámci 46. konferencie ČSEtS v Bratislave

Cena publika za 1. najlepší poster na konferencii Student Conference on Behaviour and Cognition 2019

Borovská Ivana

Udelený cestovný grant na účasť na sympóziu “Horizons in Molecular Biology” v Göttingene

Grinchii Daniil

Cestovný grant na účasť na kongrese ECNP v Kodani

2018

Faix Štefan

Medaila SAV za podporu vedy

Lauková Andrea

Medaila SAV za prínos pre vedu a výskum

Handrová Lívia

Ocenenie pre najlepšie práce doktorandov v rámci XIII. ročník Seminára doktorandov venovaného pamiatke akademika Boďu

Kubalová Dominika

Cena spoločnosti Merck za víťazstvo v sekci Mikrobiológia a bunková biológia minisympózia 10. Ivanské dni mladých biológov, konané dňa 19.6.2018 na ÚBGŽ

EMBO Short-Term Fellowship – prestížne štipendium, ktoré Mgr. Kubalovej umožnilo 3-mesačný pobyt v laboratóriu dr. Anne-Claude Gavin, Structural and Computational Biology Unit, European Molecular Biology Laboratory (EMBL), Heidelberg (Nemecko)

Niederová Ľubica

Finalistka súťaže L´Oréal – UNESCO Pre ženy vo vede

Pokorná Lucia

Cena spoločnosti Biotech za víťazstvo v sekci Biochémia a molekulová biológia minisympózia 10. Ivanské dni mladých biológov, konané dňa 19.6.2018 na ÚBGŽ

Finalistka súťaže o Cenu Dr. Ľudmily Sedlárovej-Rabanovej

Polomová Justína

Cena o.z. BioEcoGen za víťazstvo v sekci Fyziológia a všeobecná biológia minisympózia 10. Ivanské dni mladých biológov, konané dňa 19.6.2018 na ÚBGŽ

Pichová Katarína

Najlepší vedecký poster prezentovaný na The 5th International Seminar on Behavioral Methods

2017

Bágeľová Poláková Silvia, Mišová Ivana

Ocenenie autorov špičkových publikácií

Cena za publikáciu: POLÁKOVÁ, Silvia – MOLNÁROVÁ, Lucia – HYPPA, Randy W. – BENKO, Zsigmond – MIŠOVÁ, Ivana – SCHLEIFFER, Alexander – SMITH, Gerald R. – GREGAN, Juraj. Dbl2 Regulates Rad51 and DNA Joint Molecule Metabolism to Ensure Proper Meiotic Chromosome Segregation. In Plos Genetics, 2016, vol.12, no. 6, e1006102. PMID: 27304859. (6.661 – IF2015). (2016 – Current Contents). ISSN 1553-7404.

Cagalinec Michal

Ocenenie autorov špičkových publikácií

Cena za publikáciu: CAGALINEC, Michal – LIIV, Mailis – HODUROVA, Zuzana – HICKEY, Miriam Ann – VAARMANN, Annika – MANDEL, Merle – ZEB, Akbar – CHOUBEY, Vinay KUUM, Malle – SAFIULINA, Dzhamilja – VASAR, Eero – VEKSLER, Vladimir – KAASIK, Allen. Role of mitochondrial dynamics in neuronal development: Mechanism for Wolfram syndrome. In Plos Biology, 2016, vol. 14, p. e1002511. (8.668 – IF2015). (2016 – Current Contents). ISSN 1545-7885.

Breier Albert

Medaila SAV za podporu vedy

Csáky Zsófia

Cena za najlepšiu prenášku na medzinárodnej konferencii Yeast Lipid Conference 2017 v Paríži

Lukáčová Kristína

Ocenenie v súťaži mladých neurovedcov venovaný pamiatke prof. MUDr. Jozefa Maršalu, DrSc

Polomová Justína

Cena odbornej poroty za 3. najlepší študentský poster na 44. konferencii Českej a Slovenskej etologickej spoločnosti

Sulová Zdena

Čestná plaketa SAV Dionýza Ilkoviča za zásluhy vo fyzikálno-chemických vedách