Mladí vedeckí pracovníci

Súťaž mladých vedeckých pracovníkov SAV

Súťaž pre vedcov do 35 rokov veku má formu prezentácie publikovanej vedeckej práce alebo monotematického súboru prác na konferencii, otvorenej všetkým vedeckým odborom. Ceny pre najlepších udeľuje Predsedníctvo SAV. Vyvrcholením súťaže je verejná prezentácia prác víťazov.

Naši úspešní súťažiaci

 • Mgr. Kristína LUKÁČOVÁ, PhD.
  2019 / ÚBGŽ CBv SAV

Viac informácií

Podporný Fond Štefana Schwarza

Podporný fond Štefana Schwarza vznikol v roku 2004 s cieľom umožniť organizáciám SAV prijať do pracovného pomeru viac mladých vedeckých pracovníkov.

Naši úspešní uchádzači

 • Mgr. Kristína LUKÁČOVÁ, PhD.
  2019 – 2021 / ÚBGŽ CBv SAV
 • Mgr. Martina GARAIOVÁ, PhD.
  2017 – 2019 / ÚBGŽ CBv SAV
 • RNDr. Katarína ONDÁČOVÁ, PhD.
  2016 – 2024 (prerušené počas materskej dovolenky) / ÚMFG CBv SAV

Viac informácií

Kompezačný príspevok pre udržanie mladých vedcov

Kompenzačný príspevok je určený na vyrovnanie príjmu absolventov doktorandského štúdia do jedného roka od obhajoby dizertačnej práce pri prijatí na miesto vedeckého pracovníka. Je udeľovaný súťažne na dva kalendárne roky. Má im uľahčiť štart vedeckej kariéry.

Viac informácií

Granty pre postdoktorandov

Program grantov pre postdoktorandov SAV „PostdokGrant“ je aktivitou Slovenskej akadémie vied so zámerom finančne podporiť kvalitné projektové návrhy mladých vedeckých pracovníkov zamestnaných v organizáciách SAV vo všetkých odboroch vedy a techniky.

Viac informácií