Základné informácie

Centrum biovied SAV, v. v. i. školí v odboroch

ŠTUDIJNÝ ODBORGARANT
BiológiaMVDr. Dušan Fabian, DrSc.
ChémiaIng. Zdena Sulová, DrSc.
Fyzikaprof. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc.
Veterinárske lekárstvoprof. MVDr. Štefan Faix, DrSc.

Školíme v spolupráci s PRIF UPJŠ v Košiciach v odboroch biológia a fyzika, s FCHPT STU v Bratislave v odbore chémia, s PRIF UK v odbore chémia a biológia, s FMFI UK v Bratislave v odbore fyzika a s UVLF v Košiciach v odbore veterinárske lekárstvo.

ŠTUDIJNÝ ODBORŠTUDIJNÝ PROGRAM
BiológiaFyziológia živočíchov / PRIF UK, PRIF UPJŠ
Mikrobiológia / PRIF UK, PRIF UPJŠ, UVLF
Genetika / PRIF UK
Molekulárna biológia / PRIF UK
ChémiaBiochémia / FCHPT STU, PRIF UK
FyzikaBiofyzika / FMFI UK, PRIF UPJŠ
Veterinárske lekárstvoVeterinárna morfológia a fyziológia / UVLF