Pozvánka na Deň otvorených dverí

Oddelenie fyziológie trávenia Ústavu fyziológie hospodárskych zvierat Centra Biovied SAV, v.v.i., Vás srdečne pozýva na Deň otvorených dverí 2022, ktorý sa uskutoční v utorok 8.11.2022 od 9.00, Pri hati 10, Košice. Záujemcovia uvidia prezentáciu bežných aj netradičných laboratórnych činnosti a prístrojového vybavenia potrebného pre vedeckú aktivitu. Jednotlivé laboratória si pre Vás pripravili nasledovné ukážky, prezentácie a aktivity:

Laboratórium živočíšnej mikrobiológie:

  • prístroje a laboratórne pomôcky používané v mikrobiologickom laboratóriu
  • nové poznatky v oblasti mikrobiológie a informácie o (ne)viditeľnom svete mikroorganizmov, výskyt, život a vlastnosti užitočných aj škodlivých baktérií
  • praktické ukážky mikrobiologických techník, postupov

Laboratórium trávenia a výživy:

  • procesy trávenia u hospodárskych zvierat s jednoduchým a zloženým, viackomorovým žalúdkom
  • ukážka mikrobiálneho prostredia bachora prežúvavcov- význam prvokov v bachore, ich cielená modulácia s cieľom znižovania metanogenézy – emisii metánu do životného prostredia
  • fytochemický skríning a dôkaz prítomnosti účinných látok v rastlinných extraktoch používaných vo výžive/liečbe zvierat
  • vyhodnocovanie krvného obrazu so zameraním sa na fagocytujúce bunky, leukocyty
  • prístroje a laboratórne pomôcky používané vo vedeckých laboratóriách
  • separačné metódy a pomôcky používané v chemických laboratóriách spojené s prezentáciou dôkazových reakcií

Pre viac informácií prosím kontaktujte našu kolegyňu na emailovej adrese: gresakl@saske.sk.

Tešíme sa na Vás!