Týždeň vedy a techniky 2022

V rámci Týždňa vedy a techniky 2022 (8.- 11. 11.2022) sme na Ústave biochémie a genetiky živočíchov Centra biovied privítali viac ako 90 študentov zo štyroch bratislavských škôl (Gymnázium sv. Uršule, Súkromná stredná odborná škola veterinárna, Gymnázium Metodova a Evanjelické lýceum). Počas Dní otvorených dverí študenti nazreli do našich laboratórií, zoznámili sa s témami, ktoré riešime, a tiež si vyskúšali jednoduché experimenty. Teší nás, že otázky študentov smerovali nielen k vedeckým problémom, ale aj k možnostiam štúdia, čo nám dáva nádej, že ako jednu z možností pre ich budúce uplatnenie budú zvažovať aj „vedu“.