Videá

Videá prezentujú postupy a metodiky, ktoré používame pri našej každodennej práci.

Videá boli realizované z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky, Eduarda Hegera.

Vo videu uvidíte, ako sa postupuje pri zisťovaní prítomnosti proteínu v biologickej vzorke.
Vo videu uvidíte, akým spôsobom je zisťovaná prítomnosť určitej časti genetickej informácie v biologickej vzorke.
Vo videu uvidíte zobrazenie vnútrobunkových štruktúr pomocou fluorescenčných farbičiek.
Vo videu uvidíte ako sa pracuje s bunkovými kultúrami.
Vo videu uvidíte ako sa merajú elektrické prúdy v bunkách.
Vo videu uvidíte prácu s biosenzorom na báze akustických vĺn.
Vo videu uvidíte ako sa pripravuje vzorka tkaniva na imunohistochemickú analýzu.
Vo videu uvidíte ako sa pracuje s vtáčou chorioalantoickou membránou a na čo sa používa.
V prednáške sa dozviete ako fungujú biosenzory, zachytávajúce aj malé množstvo skúmanej látky.
V prednáške sa dozviete ako sa merajú elektrické prúdy tečúce cez jeden iónový kanál.
V prednáške sa dozviete ako fungujú metódy, pomocou ktorých vieme zistiť prítomnosť vybraného proteínu v biologickej vzorke.
V prednáške sa dozviete ako sa využíva fluorescencia na zobrazovanie vnútorných štruktúr buniek.
V prednáške sa dozviete akým spôsobom sa merajú elektrické prúdy tečúce cez bunkové membrány.
V prednáške sa dozviete ako sa dá zachytiť malé množstvo vybranej genetickej informácie v biologickej vzorke.
V prednáške sa dozviete ako sa dá vytvoriť počítačový model neurónu.
V prednáške sa dozviete ako je možné analyzovať štruktúru tkaniva na veľmi tenkých tkanivových rezoch.
V prednáške sa dozviete čo sú to kvasinky a prečo ich vedci majú radi.