Navštív svoju školu 2022

Tohto roku sa už po tretíkrát v rámci 16. ročníka Európskej noci výskumníkov uskutočnil program Navštív svoju školu – spoznaj svojho vedca, ktorý prepája školy a vedcov na Slovensku. Vďaka tomuto projektu výskumníci a výskumníčky mali možnosť vrátiť sa do škôl, na ktorých študovali a pripomenúť si svoje študentské časy, ale najmä predstaviť žiakom svoju prácu a čomu sa v rámci výskumu venujú. O úspechu programu svedčí aj opakovaný záujem Základnej školy Mihálya Helmeczyho s VJM v Kráľovskom Chlmci, ktorá po minuloročnej pozitívnej odozve žiakov sa už druhýkrát registrovala v rámci tohto projektu. Možnosť spestriť klasickú vyučovaciu hodinu biológie interaktívnymi prvkami, pokusmi a ukážkami v mikrobiologickom laboratóriu prvýkrát využilo aj Gymnázium v Kráľovskom Chlmci. Nové poznatky v oblasti mikrobiológie, informácie o (ne)viditeľnom svete mikroorganizmov, o výskyte, živote a vlastnostiach užitočných aj škodlivých baktérií žiakom tercie, kvarty a kvinty Gymnázia ako aj 5. ročníka ZŠ v rámci prednášky v mesiacoch september a október priblížila Dr. Monika Pogány Simonová z Laboratória živočíšnej mikrobiológie CBV ÚFHZ, aj s ukážkami mikrobiologickej práce v laboratóriu. Žiaci mali veľa otázok v rámci témy, so zvedavosťou sledovali praktické ukážky a aktívne sa podieľali na malých pokusoch. Dúfajme, že ich záujem o vedu ešte dlho vydrží a inšpiruje ich aj k vedeckej budúcnosti. Text a fotky Monika Pogány Simonová