Brožúrka

Brožúrka má za cieľ oboznámiť verejnosť s metódami výskumu využívanými v laboratóriách Centra Biovied Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Jednoduchým spôsobom približuje naše každodenne využívané postupy.

Brožúrka bola realizovaná z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky, Eduarda Hegera.