Vedecká rada CBv SAV

Predseda vedeckej rady

Mgr. Martin Valachovič, PhD. (ÚBGŽ)

T:+421 2 32293 822
@:martin.valachovic@savba.sk

Podpredsedníčka vedeckej rady

Mgr. Bohumila Jurkovičová Tarabová, PhD. (ÚMFG)

@:bohumila.tarabova@savba.sk

Interní členovia vedeckej rady

prof. Ing. Albert Breier, DrSc. (ÚMFG)

@:albert.breier@savba.sk

RNDr. Štefan Čikoš, DrSc. (ÚFHZ)

@:cikos@saske.sk

MVDr. Ľubomíra Grešáková, PhD. (ÚFHZ)

@:gresakl@saske.sk

Mgr. Ľubica Niederová-Kubíková, PhD. (ÚBGŽ)

@:lubica.niederova@savba.sk

Externí členovia vedeckej rady

Ing. Miroslav Kološta PhD.

@:kolosta@vumza.sk

doc. RNDr. Iveta Waczulíková, PhD.

@:iveta.waczulikova@fmph.uniba.sk

prof. RNDr. Michal Zeman, DrSc.

@:michal.zeman@uniba.sk