Vedecká rada ÚFHZ CBv SAV

Predseda vedeckej rady

RNDr. Štefan Čikoš, DrSc.

T:+421 55 7276 280
@:cikos@saske.sk

Členovia vedeckej rady

RNDr. Dobroslava Bujňáková, PhD.

@:dbujnak@saske.sk

RNDr. Klaudia Čobanová, PhD.

@:boldik@saske.sk

MVDr. Ľubomíra Grešáková, PhD.

@:gresakl@saske.sk

prof. MVDr. Juraj Koppel, DrSc.

@:koppel@up.upsav.sk

MVDr. Andrea Lauková, CSc.

@:laukova@saske.sk

MVDr. Zora Váradyová, PhD.

@:varadyz@saske.sk