Vedecká rada ÚMFG CBv SAV

Predsedníčka vedeckej rady

Mgr. Jana Gaburjáková, PhD.

T:+421 2 32295 521
@:jana.gaburjakova@savba.sk

Interní členovia vedeckej rady

prof. Ing. Albert Breier, DrSc.

@:albert.breier@savba.sk

RNDr. Denisa Imrichová, PhD.

@:denisa.imrichova@savba.sk

Mgr. Bohumila Jurkovičová Tarabová, PhD.

@:bohumila.tarabova@savba.sk

Mgr. Jana Královičová, PhD.

@:jana.kralovicova@savba.sk

Externá členka vedeckej rady

doc. RNDr. Iveta Waczulíková, PhD.

@:iveta.waczulikova@fmph.uniba.sk