Vedecká rada ÚBGŽ CBv SAV

Predsedníčka vedeckej rady

Mgr. Ľubica Niederová-Kubíková, PhD.

T:+421 2 32293 832
@:lubica.niederova@savba.sk

Členovia vedeckej rady

Mgr. Silvia Bágeľová Poláková, PhD.

@:silvia.bagelova@savba.sk

Mgr. Mária Balážová, PhD.

@:maria.balazova@savba.sk

Ing. Jana Jankovičová, PhD.

@:jana.jankovicova@savba.sk

Mgr. Martin Valachovič, PhD.

@:martin.valachovic@savba.sk