Dozorná rada

Dozorná rada Centra biovied SAV, v.v.i. je v zložení:

MUDr. Mgr. Tomáš Hromádka, PhD. – predseda
prof. Ing. Ján Šajbidor, DrSc.
Ing. Ľubica Konečná