Výberové konanie na funkciu riaditeľa Centra biovied SAV v. v. i 

640

Dňa 16. mája 2023 sa uskutočnilo výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Centra biovied SAV, v. v. i. Do výberového konania sa prihlásil jeden kandidát, pracovník organizačnej zložky CBv – Ústavu fyziológie hospodárskych zvierat, MVDr. Dušan Fabian, DrSc. 

Na predstavení uchádzača sa zúčastnilo 81 zamestnancov centra. V tajnom hlasovaní, ktoré nasledovalo bezprostredne po diskusii s kandidátom, mu vyjadrilo podporu 79 zúčastnených oprávnených voličov. Päťčlenná výberová komisia po krátkej diskusii navrhla Predsedníctvu SAV vymenovať MVDr. Dušana Fabiana, DrSc. za riaditeľa Centra biovied SAV v. v. i.