Konferencia 44. Dni lekárskej biofyziky

V dňoch 31. mája až 2. júna 2023 sa v Kongresovom centre SAV Academia v Starej Lesnej konala medzinárodná konferencia XLIV. Dni lekárskej biofyziky. Cieľom konferencie bolo prezentovať nové výsledky a trendy v oblasti biofyziky a výučby predmetu biofyzika na univerzitách. Konferencie sa aktívne zúčastnil náš kolega Mgr. Matúš Tomko, PhD. s posterom „Účinky materskej depresie na excitabilitu neurónov potomstva“, kde prezentoval výsledky z aktuálne riešeného APPV projektu „Nová generácia antidepresív – dlhodobé účinky na potomstvo“. Za svoju prezentáciu získal ocenenie za najlepšiu vedeckú prezentáciu v kategórii mladých vedeckých pracovníkov do 35 rokov. Kolegovi gratulujeme a prajeme ďalšie úspechy v jeho výskume.