Vedecký kemp Centra biovied

V dňoch 13.03.2023 až 17.03.2023 sme zorganizovali Vedecký kemp Centra biovied, ktorého sa zúčastnili vybraní študenti bratislavských gymnázií. Vyskúšali si prácu v laboratóriu aj prezentáciu získaných poznatkov. Bol to týždeň plný zážitkov a skúseností, a to nie len pre študentov ale aj pre nás organizátorov. Študentom ďakujeme za ich záujem a nadšenie z poznania.

Podujatie bolo realizované z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky, Eduarda Hegera.