Výberové konanie na na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky organizačnej zložky ÚMFG

Predseda  Slovenskej akadémie vied vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky organizačnej zložky: Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky, organizačná zložka CBv SAV , v. v. i., sídlo: Dúbravská cesta 9, 840 05 Bratislava Bližie informácie nájdete tu.