Študenti dvoch gymnázií na ÚFHZ

V rámci Týždňa vedy a techniky 2022 (8.- 11. 11.2022) otvoril dvere pre záujemcov aj Ústav fyziológie hospodárskych zvierat Centra biovied SAV v.v.i. v Košiciach. Študenti gymnázií EGJAK Košice a Gymnázium Kráľovský Chlmec mohli na jeden deň „nazrieť“ do každodenného života vedcov, oboznámiť sa s metodikami a prístrojovým vybavením používaným v Laboratóriu živočíšnej mikrobiológie a Laboratóriu výživy a trávenia. Mohli si vyskúšať klasické, ale aj najnovšie metódy používané pri izolácii, kultivácii a identifikácii mikroorganizmov, metodiky používané pri analýze bachorovej fermentácie, ale aj rôzne chemické analýzy a prístroje používané na Odd. fyziológie tráviaceho traktu. Vedci pripravili pre študentov zaujímavé prezentácie a preskúšali ich v kvíze, čo sa prejavilo aktívnym záujmom študentov o danú tematiku. Študenti, chystajúci sa maturovať z predmetov biológia a chémia, nie raz zaskočili svojimi otázkami samotných vedcov, čo viedlo k prísľubu ďalšej návštevy a budúcej spolupráce oboch zúčastnených strán.