Nová sekcia na stránke – „Pre zvedavých“

Na našej webovej stránke pribudla novinka – sekcia „Pre zvedavých„. V tejto sekciie nájdete brožúrku, v ktorej sa oboznámite s metódami výskumu využívanými v našich laboratóriách. Nájdete tam aj graficky znázornené metodiky, ktoré každodenne využívame. Ale ak radšej pozeráte ako čítate, tak všetky naše používané postupy sú spracované aj vo videách. Dúfame, že budete zvedaví a novovytvorená sekcia „Pre zvedavých“ sa vám bude páčiť.

Videá a brožúrka boli realizované z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky, Eduarda Hegera.