Budú z nich vedci?

V dňoch 23. a 27. 2. 2023 sme na našom ústave privítali študentov Evanjelického gymnázia J. A. Komenského v Košiciach.   Študenti 4.ročníka sa v úvodnej prezentácii oboznámili so zameraním výskumných skupín na našom ústave a potom si prezreli dve pracoviská. Pracovníci Oddelenia vývinovej fyziológie predstavili svoje výskumné témy a laboratória. V rámci prehliadky sa študenti oboznámili s vybraným prístrojovým zariadením, vyskúšali si základné laboratórne techniky (manipulácie s roztokmi – pipetovanie mikropipetami, vyhodnocovanie elektroforetických gélov, mikroskopické pozorovania preimplantačných embryí…) a skúsili si aj manipuláciu s laboratórnymi myšami. Ďalšie výskumné témy predstavili pracovníčky Laboratória mikrobiálnej genetiky (z Oddelenia fyziológie tráviaceho traktu). Študentom ukázali izoláciu a identifikáciu mikroorganizmov pomocou rôznych druhov selektívnych a diferenciálnych živných pôd/agarov, ich kultiváciu, mikroskopovanie fixovaných preparátov, či testovanie rôznych fenotypových prejavov izolátov (napr. tvorba lipázy, Dnázy a pod.). Študenti si vyskúšali očkovanie na živné pôdy. Prezentovaná bola aj problematika antibiotickej rezistencie, kde si študenti mohli pozrieť rôzne formy jej testovania (diskové a mikrodilučné metódy), ako aj spôsob testovania účinku iných prírodných antimikrobiálnych látok (napr. účinky medu na rast baktérií). Autor: Štefan Čikoš