Mikrobiota čreva zvierat a spôsoby jej prospešnej modulácie

V ostatných rokoch je veľkou témou používanie probiotík u ľudí, ale aj u zvierat. V probiotických prípravkoch sú najčastejšie využívanými mikroorganizmami baktérie rodov Lactobacillus, Bifidobacterium, Pediococcus a Enterococcus. V literatúre nájdeme popísaných množstvo ich pozitívnych účinkov – od zlepšenia tráviacich procesov, posilnenia imunitného systému, zmierňovania zápalu, až po zníženie cholesterolu. Významnú úlohu zohrávajú najmä pri liečbe antibiotikami, ktoré okrem patogénnych baktérií zabíjajú aj pre telo prospešné a dôležité baktérie, čo môže viesť okrem iného k tráviacim ťažkostiam. Probiotiká je preto dôležité užívať počas antibiotickej liečby (vždy najskôr dve hodiny po užití antibiotika) a následne aspoň dva týždne po jej ukončení. Pri výbere probiotík je dôležité zohľadniť účinky konkrétnych kmeňov obsiahnutých v prípravku a rovnako aj aktuálny zdravotný stav pacienta. To, akým účinkom jednotlivé probiotiká pôsobia, závisí od ich metabolických vlastností, molekúl prítomných na ich povrchu alebo od látok, ktoré vylučujú.

História, charakteristika, mechanizmy pôsobenia probiotík, ale aj možnosti ich potencovania a ich účinky u rôznych druhov zvierat sú stručne zhrnuté v monografii Mikrobiota čreva zvierat a spôsoby jej prospešnej modulácie, ktorej autorkami sú MVDr. Viola Strompfová, DrSc. a MVDr. Ivana Kubašová, PhD. z Ústavu fyziológie hospodárskych zvierat Centra biovied SAV.