Rôzne mechanizmy rezistencie voči hypometylačným látkam v liečbe myelodysplastického syndrómu a akútnej myeloidnej leukémie

Kolegovia z Oddelenia biochémie a cytochémie – Ing. Kristína ŠimoničováIng. Ľuboš Janotka, PhD.Ing. Helena Kavcová, Ing. Zdena Sulová, DrSc., prof. Ing. Albert Breier, DrSc., Mgr. Lucia Pavlíková, PhD. –  počas pandémie nelenili a v rámci homeofficu napísali prehľadový článok o rôznych mechanizmoch rezistencie voči hypometylačným látkam v liečbe myelodysplastického syndrómu a akútnej myeloidnej leukémie.
Kým pri solídnych nádoroch sa okrem chemoterapie využíva aj chirurgické odstránenie nádorov či rádioterapia, pri hematoonkologických ochoreniach chemoterapia zohráva obzvlášť významnú úlohu. Časť pacientov však na chemoterapeutickú liečbu neodpovedá hneď od začiatku, iní na liečbu prestanú reagovať počas samotnej liečby pri opakovanom podávaní liečiva. Za tento fenomén sú zodpovedné rôzne mechanizmy rezistencie, ktorými sa nádorové/leukemické bunky dokážu voči liečivu brániť. Pre jednotlivé liečivá či skupiny liečiv sú tieto mechanizmy špecifické a vzhľadom na potrebu úpravy liečebnej stratégie je nesmierne dôležité ich objasnenie.
Najznámejšie možné mechanizmy chemorezistencie nádorových buniek sú zosumarizované na obrázku. Viac o doterajších znalostiach o rezistencii konkrétne voči hypometylačným látkam, si môžete prečítať tu: https://doi.org/10.1016/j.drup.2022.100805