Európska noc výskumníkov 2023

V piatok 29.09.2023 sa uskutočnil v poradí už 17. ročník Európskej noci výskumníkov. Centrum biovied SAV malo zastúpenie v Bratislave (ÚMFG a ÚBGŽ) aj v Košiciach (ÚFHZ).

Fascinujúci svet živých organizmov

Návštevníci sa v stánku ÚBGŽ mohli dozvedieť o DNA, že fosfolipidy sú základné zložky biomembrán buniek, ako prebieha bunkové delenie, čo všetko musí samčia pohlavná bunka prekonať aby oplodnila samičiu pohlavnú bunku a že mozog je hlavný riadiaci orgán celého organizmu a v rámci neho existujú štruktúry, ktoré sa podieľajú na ľudskej reči a rovnako tak aj na vtáčom speve. Deti, aj dospelí si mohli spraviť poznávačku rôznych vtáčích vajec, vyskúšať si termografiu a pri tom sa dozvedieť o welfare hydiny. O pozornosť nemalo núdzu aj video vyvíjajúceho sa embrya prepelice. Záujemcovia si mohli vytvoriť a odniesť domov aj svoj vlastný fosfolipid, zmenšenú podobu mozgu, obrázok chromatografického delenia farieb a mohli si taktiež zahrať populárne spermiové pexeso a mozgovú skladačku.

Bakteriálny boj o prežitie

Návštevníci sa v stánku ÚFHZ dozvedeli, že aj keď sú baktérie iba jednobunkové organizmy, dokážu spolu komunikovať. Využívajú na to malé molekuly – autoinduktory – ktoré predstavujú chemickú reč baktérií. Táto komunikácia sa nazýva Quorum Sensing a má v mikrobiálnych spoločenstvách najrôznejšie funkcie. Umožňuje bakteriálnym bunkám spolupracovať a synchronizovať správanie, a tiež ovplyvňuje najrôznejšie procesy, ako sú napríklad bioluminiscencia, sporulácia, konjugácia, pohyblivosť, produkcia antibiotík, produkcia virulentných faktorov alebo tvorba biofilmu. Quorum Sensing tiež reguluje získavanie železa mikróbami, prvku esenciálneho pre ich rast a prežívanie. Všetky tieto dôvody bakteriálnej komunikácie majú viesť k jednému cieľu – umožniť baktériám prispôsobiť sa a prežiť.

Elektrina v našom tele

Návštevníci sa v stánku ÚMFG dozvedeli o excitabilných bunkách v našom tele – neurónoch. Kolegovia im priblížili metódu patch-clamp, ktorá slúži na meranie prúdov a membránového napätia. Malí i veľkí si mohli pozrieť zaujímavé preparáty a vyskúšať si pipetovanie. Pre deti boli pripravené hravé metódy pipetovania, prisatia „neurónu“ k pipete alebo si mohli vytvoriť vlastný neurón.

Veľmi sa tešíme záujmu malých i veľkých návštevníkov a tešíme sa na nich opäť o rok.