Prednáška o relapse pri alkoholovej závislosti

Centrum biovied Slovenskej akadémie vied vás pozýva na prednášku prof. Segeva Baraka, PhD. z Tel Avivskej Univerzity na tému: Neuronal ensembles and transcriptional fingerprint of alcohol memories-understanding the molecular mechanisms of alcohol relapse.  Prednáška sa uskutoční v stredu 11. októbra 2023 o 10.00 hod. v Aule SAV na Dúbravskej ceste 9 v Bratislave. Profesor Barak je riaditeľom Školy psychologických vied na Tel Avivskej univerzite. Profesor Barak získal akademické tituly na Tel Avivskej univerzite, kde v roku 2003 absolvoval štúdium psychológie a komunikácie a v roku 2009 získal doktorát v odbore psychobiológia. Jeho výskum sa zameriava na psychologické a neurobiologické mechanizmy závislosti od alkoholu a drog. Jeho laboratórium využíva multidisciplinárny prístup, ktorý kombinuje sofistikovanú behaviorálnu analýzu správania súvisiaceho s drogami a alkoholom, molekulárnu biológiu, biochémiu a najmodernejšie techniky, ako je napríklad vírusové dodávanie génov alebo umlčovanie génov a sekvenovanie RNA. Prednáška sa uskutoční v rámci programu Mobility Visit, ktorý umožňuje financovanie návštev významných zahraničných vedcov v SAV. Prednáška bude súčasne vysielaná do prednáškovej sály Výskumného centra PROMATECH, Watsonova 47/A, Košice Ak si chcete dohodnúť stretnutie s profesorom Barakom, kontaktujte Dr. Eliyahu Dremencova, e-mail: eliyahu.dremencov@savba.sk