[DOKTORANDSKÁ BÚRKA] – už 15.mája 2024

Mladí vedci SAV pripravujú podujatie Doktorandská búrka, ktoré sa uskutoční 15. mája 2024 pred Aulou Slovenskej akadémie vied (SAV) na Patrónke. Ide o výnimočnú príležitosť pre mladých vedcov a potenciálnych doktorandov, ktorí hľadajú možnosti ďalšieho vzdelávania a vedeckého pôsobenia.


Hlavnou časťou podujatia je prezentácia doktorandského štúdia, vedeckých tímov a klastrov z rôznych ústavov SAV. Účastníci budú mať možnosť spoznať prácu svojich kolegov a diskutovať s nimi. Posterová sekcia predstaví práce z minimálne 21 ústavov SAV, ponúkne prehľad o rozmanitosti vedeckých tém a disciplín.

V rámci sprievodného programu sa uskutoční diskusia o duševnom zdraví doktorandov a postdoktorandov. Odborníci z Psychologickej poradne Univerzity Komenského a z ústavov SAV budú hovoriť o pocite psychickej vyčerpanosti v akademickom prostredí.

Pre tých, ktorí majú záujem o interaktívnu zábavu, je pripravený Kvíz pre zVEDAvých cez aplikáciu Quizizz. Víťazi si odnesú poukážky na nákup merchu Slovenskej akadémie vied alebo vedeckej literatúry.

Program zakončí stand-up v priestoroch Auly SAV s Milanom Sedliakom a Samom Trnkom. Hudobný sprievod zabezpečí Tomáš Šrámek a ľudová hudba FS Gymnik.

Všetky aktuálne informácie nájdete priebežne na facebookovej stránke podujatia.

Spracoval: Tomáš Goga, Geografický ústav SAV, v. v. i, Mladí vedci SAV

Grafika: Tomáš Goga a Natália Feriančeková


Centrum biovied SAV, v. v. i. školí v doktorandských programoch Biológia, Chémia, Fyzika a Veterinárna morfológia ako externá vzdelávacia inštitúcia. Zoznam tém na doktorandské štúdium na rok 2024.