12. ročník Drobnicovho memoriálu

Začiatkom septembra Centrum biovied SAV a Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU pod záštitou Slovenskej spoločnosti pre biochémiu a molekulárnu biológiu zorganizovali už 12. ročník Drobnicovho memoriálu, ktorý je venovaný profesorovi Drobnicovi a jeho dedikácii k práci pre vedu a výchovu mladých vedeckých pracovníkov. Toto sympózium nie je len miestom na získavanie nových poznatkov z výskumnej práce kolegov, ale aj súťažou mladých vedeckých pracovníkov.

Víťazkou a držiteľkou ceny Ľudovíta Drobnicu sa stala Ing. Kristína Šimoničová, PhD. (ÚMFG Centrum biovied SAV) s prednáškou: „Zmeny v dráhach syntézy pyrimidínových nukleotidov pri rozvoji rezistencie AML bunkových línií voči hypometylačným látkam“. 2. miesto obsadil Matej Medla (Ústav zoológie SAV) s prednáškou: „Funkcia neuropeptidov pri rozmnožovaní kliešťov Ixodes ricinus“. Na 3. mieste sa umiestnila Eva Kocianová (Biomedicínske centrum SAV) s prednáškou: „Metabolizmus ako tajná zbraň v boji s rezistenciou testikulárnych nádorových buniek“.

Cenu Ernesta Šturdíka za Biotechnológiu získala Klaudia Žigová (Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU) s prednáškou: „Rekombinantné enzýmy využiteľné na vývoj antivirotík“.

Vecné knižné dary získali:

  • Vladimíra Hoďová (#ÚBGŽ, Centrum biovied SAV),
  • Peter Haluz (Chemický ústav SAV),
  • Silvia Žarnovičanová (Ústav molekulárnej biológie SAV), Barbora Puzderová (Biomedicínske centrum SAV)
  • Nina Mayerová (Prírodovedecká fakulta UK).

Odovzdaná bola aj Cena publika trom prednášajúcim, ktorí najviac zaujali svojich kolegov. Toto ocenenie získali Matej Medla, Vladimíra Hoďová a Monika Líšková (Jesseniova lekárska fakulta UK).

Zborník príspevkov z konferencie nájdete tu.