Zmeny v apoptopických dráhach v MOLM-13 bunkových líniách po indukcii rezistencie voči hypometylačným látkam

Naši kolegovia z Oddelenia biochémie a cytochémie – Ing. Ľuboš Janotka, Mgr. Lucia Messingerová, PhD., Ing. Kristína Šimoničová, Ing. Helena Kavcová, Katarína Elefantová, Ing. Zdena Sulová, DrSc. a prof. Ing. Albert Breier, DrSc. – opublikovali štúdiu zaoberajúcu sa rezistenciou voči hypometylačným látkam.
Hypometylačné látky zohrávajú dôležitú úlohu v liečbe pacientov s myelodysplastickým syndrómom a akútnou myeloidnou leukémiou, ktorí kvôli vyššiemu veku a/alebo komorbiditám nemôžu podstúpiť intenzívnu chemoterapiu a transplantáciu kostnej drene. Terapia hypometylačnými látkami dokáže takýmto pacientom predĺžiť život a zlepšiť jeho kvalitu. Veľmi často sa však stáva, že si leukemické bunky po určitom čase vybudujú voči týmto látkam obranné mechanizmy, liečba prestáva byť účinná a pacienti zväčša vo veľmi krátkom čase umierajú. To je dôvod, prečo sa naši kolegovia zamerali na riešenie práve tejto problematiky.
Publikáciu môžete nájsť tu.