Zdena Sulová opätovne zvolená riaditeľka Centra Biovied SAV

Dňa 20. mája 2019 prebehla voľba riaditeľa na nové funkčné obdobie na pozíciu riaditeľa Centra bioved SAV. Akademická obec Centra biovied zvolila jednohlasne jedinú kandidátku na tento post, súčasnú riaditeľku Centra biovied – Ing. Zdenu Sulovú, DrSc. Je zároveň vo vedení organizačnej zložky ÚMFG. K zvoleniu jej gratulujeme a v budúcom období jej želáme veľa šťastia pri výkone práce.