Začal sa Týždeň vedy a techniky

V rámci každoročného Týždňa vedy a techniky sme na našom ústave privítali žiakov a študentov základných a stredných škôl. Pracovníci Oddelenia fyziológie tráviaceho traktu a Oddelenia vývinovej fyziológie interaktívnou formou oboznámili so svojou prácou možno budúcich kolegov.   .