[WINTER DATA SCHOOL]

V dňoch 4.-8. marca 2024 sa náš kolega Mgr. Matúš Tomko, PhD. zúčastnil zimnej školy Winter Data School, ktorú organizovali odborníci z Data Science Academy a bola intenzívnym programom zameraným na dátovú vedu. Podujatie prebehlo v dynamickom formáte piatich dní plných kódovania, riešenia dátových problémov a zdieľania znalostí.


Účastníci sa zúčastnili praktických workshopov, ktoré zahŕňali prácu s reálnymi dátovými súbormi a výzvami, a interaktívnych prednášok o kľúčových konceptoch dátovej vedy. Počas programu mali možnosť pracovať na skupinových projektoch s individuálnou podporou tímu expertov, čo kombinovalo teoretické vedomosti s praktickými skúsenosťami.

Piaty deň bol vrcholom programu – dátový hackathon, kde si účastníci mohli vybrať z troch dátových výziev a aplikovať nadobudnuté znalosti a zručnosti. Ciele tohto intenzívneho vzdelávania zahŕňali poskytovanie potrebných zručností na prácu s údajmi, zvýšenie povedomia o modeloch strojového učenia a ich limitoch, a pomoc účastníkom v ich ceste k dátovej gramotnosti.

Zimná škola „Winter Data School“ bola neoceniteľnou skúsenosťou, ktorá nielen rozšírila obzory účastníkov, ale aj posilnila ich schopnosti v oblasti dátovej vedy, čo im umožní lepšie riešiť komplexné dátové problémy v ich ďalšej kariére.