Výročné stretnutie vedeckých pracovníkov CBv

V dňoch 6. – 7. novembra 2019 sa uskutočnilo stretnutie vedeckých pracovníkov Centra biovied SAV v rekreačnom zariadení Resort Levočská dolina. Bolo to už naše druhé stretnutie. Vedeckí pracovníci CBv z Bratislavy a Košíc formou prednášok predstavili najvýznamnejšie výsledky jednotlivých oddelení všetkých troch ústavov Centra. Odznelo dvanásť prednášok, ku ktorým bola bohatá diskusia. Takéto stretnutia sú veľmi dobrou príležitosťou ako sa vedecky zblížiť v rámci novovytvoreného centra a ako prepojiť výskumné aktivity, ktoré by mohli vyústiť do spoločných projektov. Po vedeckej časti sme strávili príjemný večer pri ľudovej hudbe z horného Spiša a tanečnej zábave až do neskorej noci. Na druhý deň dopoludnia zasadalo vedenie CBv, atestačná komisia, vedecká rada, aj rada doktorandov, na ktorých sa prerokúvali administratívne aj vedecké otázky. Ukazuje sa, že spoločné stretnutia sú veľkým prínosom pre fungovanie Centra, aj keď ústavy sú vzdialené od seba 400km.