Vedkyňa z UMFG na Roadshow mladých vedcov SAV

Slovenská akadémia vied pokračuje už tretí rok v projekte Roadshow mladých vedcov po školách Slovenska. Prvé vyučovacie hodiny, na ktorých mladý vedec nahradil učiteľa, sa odohrali na školách Bratislavského kraja. Hodiny fyziky, biológie a slovenčiny oživili vedci svojimi skúsenosťami a odborným potenciálom na Gymnáziu a Strednej odbornej škole v Bratislave a na Gymnáziu v Senci. Mgr. Katarína Macková, PhD. odučila 3 hodiny biológie. Išlo o  prednášky na rôznych typoch škôl, podľa čohobol ladený aj smer prednášky. Keďže išlo o ZŠ, strojnícku odbornú školu a gymnázium, podanie témy v synergii s mojimi výskumnými predmetmi bola výzva. Na základnej škole pracovala s témou „Obehová sústava stavovcov“, ktorú mali žiaci preberať podľa študijného plánu. Prednáška bola pripravená podľa osnov, tak aby učivo mohli žiaci ľahšie zapamätať formou videí, a rôznych faktov a podporných otázok. Prednášala aj o funkciách a mechanike srdca a ako môžu vedci skúmať srdce či už na makroskopickej alebo mikroskopickej funkcii srdca. Odborná strojnícka škola bez výučby biológie bola preto výzvou. Pracovala preto s témou „Srdce ako mechanická pumpa“, kde pracovala s tézou, ako sa dá pozerať na biologický objekt – srdce skrz jeho fyzikálne vlastnosti, či už ide o vodivý systém srdca alebo jeho kontraktilné vlastnosti, alebo ako srdce ovplyvňuje dynamika prietok krvi. Poslednou školou bolo gymnázium v Senci. Prednáška „Srdce ako mechanická pumpa“ bola primárne zameraná na interdisciplinaritu výskumu – ako sa prelínajú vo výskume prírodné vedy nevyhnuté pre výskum vedeckých otázok v širšom kontexte. Tiež tu bola snaha viac priblížiť prácu vedca prípadne aj ako možnosť budúcej kariéry. Autor: Monika Hucáková, Katarína Macková Foto: Martin Bystriansky Celú tlačovú správu si môžete prečítať na tomto odkaze.