Plán obnovy a odolnosti SR

Názov projektu: Štipendiá pre excelentných PhD. študentov a študentky (R1)

  • Kód projektu: 09I03-03-V02-00020
  • Názov investície: Investícia 3: Excelentná veda
  • Názov komponentu: Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií
  • Obdobie realizácie projektu: 1.2.2024 – 30. 06. 2026
  • Individuálny projekt č. 1: Využitie alternatívnych zdrojov zinku vo výžive a ich vplyv na vybrané fyziologické procesy zvierat, Mgr. Alexandra Bombárová
  • Individuálny projekt č. 2: Identifikácia prírodných látok a ich derivátov s cytotoxickým účinkom na leukemické bunky s vyvinutou viacliekovou rezistenciou, Ing. Valeriia Husieva
  • Individuálny projekt č. 3: Lipidový metabolizmus a jeho úloha v bioenergetike mitochondrií, Mgr. Ingrid Zriniová