Úloha mikroRNA (miRNA) vo viacliekovej rezistencii (MDR) nádorových buniek

Kolegovia z Oddelenia biochémie a cytochémie – Mgr. Lucia Pavlíková, PhD., Mgr. Mário Šereš, PhD.prof. Ing. Albert Breier, DrSc. a Ing. Zdena Sulová, DrSc. – napísali prehľadový článok, ktorý venuje úlohe mikroRNA (miRNA) vo viacliekovej rezistencii (MDR) nádorových buniek.
O MDR hovoríme vtedy, keď sa v nádorovej bunke rozvinie mechanizmus, ktorý nespôsobuje rezistenciu len voči liečivu, ktoré bolo pacientovi podávané, ale aj voči širšej škále liečiv s rozličnou štruktúrou či mechanizmom účinku. Tento článok ponúka prehľad potenciálnych úloh miRNA v molekulárnych mechanizmoch vedúcich k MDR. miRNA sú krátke oligoribonukleotidy, ktorých hlavným účinkom je potlačenie translácie z príslušnej mRNA, ku ktorej sú čiastočne komplementárne, a ktorá je následne zablokovaná alebo podlieha degradácii. To v konečnom dôsledku vedie k zníženiu expresie konkrétnych proteínov. V niektorých prípadoch však môžu miRNA naopak spôsobiť aj zvýšenú expresiu určitého proteínu. Zmeny v expresii proteínov napokon vedú k zmenám vo vlastnostiach a schopnostiach nádorových buniek.
Na obrázku sú zhrnuté miRNA, ktoré boli pozorované v regulácii mechanizmov MDR.
Prehľadový článok si môžete prečítať tu.