Týždeň vedy a techniky

V rámci Týždňa vedy a techniky (6.-12.11.2023) sme na našom pracovisku privítali študentov až z ďalekého Gymnázium Stropkov, ktorí sa zapojili do súťaže BARS vyhlásenej Slovenskou akadémiou vied v Bratislave v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu. Šestica študentov končiacich ročníkov pod vedením p. uč RNDr. Ľudmily Reiterovej absolvovala prednášku „Kam po strednej škole?“ a následne sme im ukázali základne metódy využívané na našom pracovisku. Okrem pozorovania štruktúry bunky cez konfokálny mikroskop sa študenti oboznámili aj s analýzou hippokampálnych neurónov potkanov metódou Patch-clamp. Dozvedeli sa, ako je vývoj biosenzorov dôležitý z hľadiska biotechnológií a tiež, že dokážeme merať elektrický prúd prechádzajúci cez iónové kanály vo fosfolipidovej dvojvrstve. V závere študenti pozorovali bunky akútnej myeolidnej leukémie v rozličných fázach vývinu prostredníctvom imunohistochemického farbenia. Veríme, že študentov práca vedcov zaujala a budeme sa tešiť na ďalšiu návštevu.