Týždeň vedy a techniky 2021

Tohtoročný program sme pripravili pre žiakov Školy pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium na Teplickej 7 v Bratislave. Pôvodne plánovaný Deň otvorených dverí nebolo možné kvôli zhoršujúcej sa pandemickej situácii uskutočniť s osobnou účasťou žiakov na našom pracovisku, preto sme pripravili náhradný program, ktorý sme prispôsobili možnostiam školy. Prostredníctvom online popularizačnej prednášky s názvom “Ako vtáky pomáhajú vedcom“ sme žiakov „zasvätili“ do tajov vedeckej práce v našich laboratóriách. Dozvedeli sa, že namiesto laboratórnych myší a potkanov u nás pracujeme napríklad s kurou domácou alebo prepelicou japonskou. Na zaujímavých faktoch a názorných videách z našich experimentov mohli tiež vidieť, že využitie týchto experimentálnych modelov nám umožňuje študovať kognitívne funkcie hydiny, ale aj skúmať nové diagnostické a liečebné postupy. Súčasťou programu v rámci TVT 2021 bola aj experimentálna aktivita priamo v škole, v rámci ktorej si žiaci mohli vyskúšať izoláciu DNA z ovocia. Veríme, že množstvo zaujímavých otázok, ktoré nám žiaci položili svedčí o tom, že ich téma zaujala a sme presvedčení, že podobné stretnutia sú obohacujúce pre obe strany.TVT1