Týždeň vedy a techniky 2020

Počas Týždňa vedy a techniky bolo na Ústave biochémie a genetiky živočíchov Centra biovied SAV už tradične rušno. Keďže sme tento rok nemohli privítať študentov priamo v našich laboratóriách, rozhodli sme sa s kolegami a našimi doktorandmi pripraviť blok popularizačno-náučných prednášok, prostredníctvom ktorých sme predstavili témy, ktorými sa jednotlivé vedecké kolektívy zaoberajú, resp. metódy, ktoré pri výskume využívajú. Počas TVT2020 sa uskutočnilo 12 prednášok. Prebehne ešte ďalších deväť prednášok, ktorých termín však na základe požiadaviek škôl musel byť presunutý mimo 9.-15.11.2020. Témy boli naozaj rôznorodé: Vajíčko ako pokusný králik, Sliepka-továreň na vajcia?, Život bunky, Veda je nielen zaujímavá, ale aj potrebná, Ako ti tuky pomôžu zabehnúť maratón, Vesmírne dobrodružstvo, Sú vtáky hlúpe?, Metódy molekulárnej biológie I.-história objavu, princíp a využitie polymerázovej reťazovej reakcie (PCR) v našom živote, Metódy molekulárnej biológie II.-od rekombinantného inzulínu ku génovej terapii, Vajíčko ako pokusný králik – fotodynamická terapia. Keďže všetci žiaci už majú skúsenosť s dištančným vzdelávaním a vzdelávaním cez online aplikácie, nebol problém s komunikáciou so žiakmi. S reakcií pedagógov cítime ústretovosť a pozitívny ohlas na podobný typ akcií. Na niektoré prednášky sa prihlasovali učitelia aj nad rámec svojich povinností. Žiaci kládli „všetečné“ otázky, nad ktorými sme sa neraz aj „spotili“. Aj keď bezprostredný, „živý“ kontakt s deťmi nie je možné nijako nahradiť, presunutie prednášok do online priestoru nám umožnilo priniesť ich žiakom viacerých bratislavských základných a stredných škôl (Spojená škola sv. Vincenta de Paul, ZŠ A. Karpova, Gymnázium sv. Uršule, Škola pre mimoriadne nadané deti, Gymnázium Metodova) a ZŠ J. A. Komenského, Sereď. Keďže štvrtáci zo Spojenej školy Vincenta de Paul v Bratislave sa učia prezenčne, tri triedy si mohli vypočuť prednášku „Vajíčko ako pokusný králik“ priamo v škole. Zároveň sa mohli pozrieť ako vyzerajú naozajstné prepeličie vajíčka, ktoré sa pri výskume využívajú. Táto prezentácia ich zaujala natoľko, že sa na hodine výtvarnej výchovy rozhodli namaľovať, čo ich najviac zaujalo. S nadšením sa tiež stretol mini projekt: Ty a Tvoj mikrosvet určený pre štvrtákov na ZŠ J. A. Komenského v Seredi, kde sa žiaci priamo na pokuse s kultivačnými miskami mohli presvedčiť o dôležitosti dezinfekcie rúk a nosenia rúšok. Základná škola priebeh mini projektu zachytila na Youtube videu, a tiež na svoj profil na Facebooku uverejnila príspevok. kresby2odmeny2 Vestibul nášho ústavu zdobili práce žiakov 3. ročníka ZŠ Šenkvice, ktoré boli pripravené v rámci súťaže vyhlásenej na tému: “Ako si predstavujem vedca.” Tri víťazné práce boli odmenené knižkami a všetci zúčastnení diplomami a malými pozornosťami.Ľ.Košťál Ďaľšia aktivita v rámci TVT bola séria štyroch prednášok pre Gymnázium Metodova. Zistili sme, že až šiesti pracovníci ÚBGŽ sú jeho absolventami a tak sa štyria – z rôznych vekových kategórií spojili s pedagógmi gymnázia a pripravili pre maturantov zaujímavé prednášky zo života vtákov, či molekulárnej biológie.Na snímke je doc. RNDr. Ľubor Košťál, CSc., absolvent Gymnázia Metodova v Bratislave na virtuálnom stretnutí so súčasnými študentmi maturitných ročníkov. Veríme, že sa nám podarilo spestriť žiakom dištančné vzdelávanie, povzbudiť ich a inšpirovať v tejto pre všetkých náročnej dobe. A nakoniec, príprava týchto akcií povzbudila aj nás a ukázala, že má naozaj zmysel investovať kúsok nášho pracovného času do detí, našej budúcnosti. Akcie vzbudili záujem aj u médií, Rádio Regina Západ pripravilo vo svojej relácii „Týždeň vedy a techniky v online priestore“ krátky report.