Súťaž mladých vedeckých pracovníkov SAV

Vo štvrtok 20.6.2019 predstavili svoje práce víťazi Súťaže mladých vedeckých pracovníkov SAV. Ceny im boli slávnostne odovzdané v Dome umenia Štátnej filharmónie v Košiciach. Za II. oddelenie vyhrala naša kolegynka Kristínka Lukáčová (na spodnom obrázku druhá zprava).
Veľká gratulácia! Picture 1 Viac informácií tu: Aktuality SAV 1 Aktuality SAV 2