Súťaž doktorandov SAV

Včera sa v Aule SAV v Bratislave slávnostne odovzdávali diplomy pre víťazov Súťaže doktorandov SAV. Do Súťaže mladých vedeckých pracovníkov SAV do 35 rokov bola kategória doktorandov tento rok zaradená po prvýkrát. Víťazkou za 2. oddelenie vied sa stala naša doktorandka Ing. Ivana Borovská za publikáciu na tému „Vplyv nádorových mutácii v RRM doménach zostrihových faktorov PUF60 a U2AF65 na ich vlastnosti a výber zostrihových miest“. Ivanke zo srdca gratulujeme!
Viac o výsledkoch súťaže sa dočítate tu.