Stretli sa biológovia zo Spoločnosti pre vývinovú biológiu

V dňoch 8.-10. septembra 2023 sa pracovníci z Oddelenia vývinovej fyziológie ÚFHZ zúčastnili na stretnutí Spoločnosti pre vývinovú biológiu Vyšehradskej skupiny (V4SDB, Visegrád Group Society for Developmental Biology) vo Varšave. Táto spoločnosť bola založená v roku 2018 a jej členovia a priaznivci sa stretávajú každé dva roky v jednej z krajín Vyšehradskej štvorky. Na stretnutiach prezentujú svoje výsledky nielen členovia V4SDB, ale v pozvaných prednáškach aj významné osobnosti svetovej vedy v oblasti vývinovej biológie.

Na tohoročnom stretnutí sme v jednej prednáške (Dr. Čikoš) a troch posterových prezentáciách (Dr. Kovaříková, Dr. Špirková a Dr. Pisko) predstavili naše výsledky týkajúce sa vývinu skorého embrya, so zameraním na pôsobenie vybraných aminokyselín a ich derivátov (glutamátu, GABA) a insekticídu fipronilu v preimplantačných embryách. V rámci „Young Developmental Biologists’ Forum“ predniesol Dr. Pisko prednášku, v ktorej prezentoval úlohu V-ATPázy pri fagocytóze skorých embryonálnych buniek zasiahnutých procesom apoptózy. Na záverečnom zasadnutí prezentoval Dr. Fabian, ako člen riadiaceho výboru V4SDB, zámer uskutočniť nasledujúce stretnutie Spoločnosti na Slovensku.

Autor textu: Štefan Čikoš