Stredoškoláci navštívili Oddelenie fyziológie tráviaceho traktu

Dňa 11. 06. 2019 navštívili naše pracovisko ÚFHZ CBv SAV Pri hati 10 v Košiciach študenti tretieho ročníka košického Gymnázia Opatovská s pani učiteľkou Mgr. Dagmar Szaniszlovou. Kolegyne Dr. Plachá a Mgr. Bačová z Laboratória výživy a trávenia študentom vysvetlili účinky rastlinných silíc na organizmus hospodárskych zvierat, ktorými sa zaoberá ich výskum. Dr. Holodová a Mgr. Kucková ukázali pomôcky a prístroje, ktoré sa najčastejšie používajú pri rôznych postupoch spracovania a prípravy vzoriek. Študentov zaujali základy chromatografických metód, ktoré im vysvetlila Dr. Maďarová a názorne predviedla meranie reálnych vzoriek na kvapalinovom chormatografe, čo vyvolalo množstvo zvedavých otázok. V Laboratóriu živočíšnej mikrobiológie Dr. Pogány Simonová rozprávala o princípoch práce s mikroorganizmami, kde si študenti mohli vyskúšať očkovanie mikrobiologických platní jogurtom. „To by som si vedela predstaviť,“ zaznelo medzi študentkami pri prechode z jedného do druhého laboratória a nám táto malá poznámka vyčarila úsmev na tvári. Na záver Dr. Kišidayová a Ing. Petrič rozprávali o špecifikách trávenia prežúvavcov a mikroorganizmoch, ktoré žijú v ich bachore a simulácie bachorového trávenia v umelom bachore. Tesne pred odchodom mali gymnazisti možnosť vidieť zverinec a barančeky zaradené do postupov. Radi sme videli záujem mladých ľudí o vedu a výskum, ich návšteve sme sa potešili. Veríme, že sme ich poznatky o výskume obohatili a želáme im veľa šťastia a správne rozhodnutia pri výbere vysokých škôl, ktoré ich onedlho čakajú. A ktovie, možno medzi nimi boli aj naši budúci kolegovia. Autor textu: Katarína Kucková Mgr.

Dr. Maďarová vysvetľuje ako funguje HPLC prístroj

Dr. Plachá a Mgr. Bačová a ich zaujímavá prezentácia

Dr. Holodová ukazuje pomôcky na prípravu vzoriek

Dr. Pogány-Simonová v laboratóriu mikrobiológie

Dr. Kišidayová pri prezentovaní bachorového trávenia.