Seminár doktorandov venovaný pamiatke Kolomana Boďu

Štrnásty ročník Seminára doktorandov venovaný pamiatke akademika Kolomana Boďu sa konal v dňoch 14. a 15. novembra v Morfologickom pavilóne Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Medzi ocenenými boli aj dve práce doktorantov z nášho ústavu, dr. Dominiky Mravčakovej a dr. Jozefa Piska. Viac sa dočítate v reportáži na stránke História seminárov